นายอำเภอเมืองน่านติดตามการดำงาน พชอ.อำเมืองน่าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม2562 เวลา 14 .00 น.ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานปีงบประมาณ 2562

และปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอโดยมีนายนิยม ศิริ สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน นพ.พงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผอ.โรงพยาบาลน่าน ฝ่ายปฐมภูมิ นายวิเชียร อุดม แก้วการจญ์ ผช.สาธารณสุข อำเภอเมืองน่าน นายเขียนทอง ขันทา ผอ.รพ.สต.ถืมตอง นางพินิจ เมืองคำผอ.รพ.สต.ไชยสถาน นายพัฒนพงษ์ คนสูง ผอ.รพ.สต.ดอนมูลนางนิภาพร พอใจ ผอ.รพ.สต.น้ำโค้งผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในเขต อำเภอเมืองน่าน ร.ต.อ.ธีรพงษ์ สุวรรณตระการ รองสว.จร.สภ.เมืองน่าน ผู้แทนพ.ต.อ.อัครภูมิ ชนะใหญ่ ผกก.สภ.เมืองน่าน คณะกรรมการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น และคณะกรรมการหมู่บ้าน (พชอ.) 10 ตำบลจำนวน 80 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนในการแก้ใขปัญหาและรับทราบผลการดำเนินงาน พชอ.อำเภอเมืองน่านใน 5 ประเด็น ดังนี้ 1 แก้ใขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนน 2 แก้ใขปัญหาการจัดการขยะในชุมชน และสิ่งแวดล้อม 3 ความปลอดภัยในด้านอาหาร เช่นอาหารปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร 4 แก้ใขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายใหม่ ความดัน เบาหวาน 5 การแก้ใขปัญหายาเสพติดโดยขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านกำนันแจ้งในที่ประชุมหมู่บ้านเพื่อให้ผู้เสพได้ทำการบำบัดและทำมาตรการชุมชนหรือมติของหมู่บ้าน เพื่อลดปัญหายาเสพติด.. บุญยงค์ สดสาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

โพสต์ที่คุณต้องอ่าน...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.