7-8 มกราคม 2566 คอกาแฟห้ามพลาด งานเทศกาลกาแฟน่านเชื่อมสัมพันธ์คนรักกาแฟ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 914 ครั้ง

7-8 มกราคม 2566 คอกาแฟห้ามพลาด งานเทศกาลกาแฟน่านเชื่อมสัมพันธ์คนรักกาแฟ
นายมานพ ทาจาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมงาน “เทศกาลกาแฟน่าน เชื่อมสัมพันธ์คนรักกาแฟ” ณ ห้องประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตน่าน โดยงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2566 ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การแข่งขันคัดเมล็ดกาแฟ การ Cupping กาแฟ การสาธิตและแข่งขันดริปกาแฟ การเสวนา “โอกาสกาแฟน่าน” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้เกี่ยวกับกาแฟ เช่น นายเคเลป จอร์แดน ผู้ใหญ่เจริญศักดิ์ เลิศวรยุทธ นายวิชัย กำเนิดมงคล และนายสันติ หาญสงคราม ในงานมีการออกร้านจำหน่ายกาแฟจากแหล่งปลูกต่างๆ ในจังหวัดน่าน ร้านกาแฟชั้นนำในจังหวัดน่าน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ นิทรรศการเกี่ยวกับกาแฟ กิจกรรม “กูรูสิงห์เหนือ เสือใต้ โรบัสต้า”
นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน และศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ห้ามพลาดการประมูลกาแฟจากแหล่งผลิตที่ขึ้นชื่อของจังหวัดน่าน ในงานยังมีการจำหน่ายกล้าพันธุ์กาแฟสายพันธุ์ต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป
สำหรับกาแฟน่านเป็นกาแฟที่ขึ้นชื่อระดับประเทศ กาแฟน่านชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศติดต่อกันหลายปี และได้ถูกเลือกให้เป็นเครื่องดื่ม ต้อนรับผู้นำประเทศสมาชิกเอเปคทั่วโลก ในการประชุมผู้นำเอเปค ครั้งที่ผ่านมาที่กรุงเทพมหานคร/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 914 ครั้ง