นายกฯ ชวนคนไทย ลด ละ เลิกพลาสติก เพื่อชีวิตสัตว์น้ำ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง


.
👨🏻👨🏻 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการ ลด ละ เลิกพลาสติก เพื่อชีวิตสัตว์น้ำ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรวมรณรงค์ทิ้งขยะให้เป็นที่ โดยหวังให้การเสียชีวิตของพยูนมาเรียมและสัตว์ทะเลชนิดต่าง ๆ เป็นบทเรียนสำคัญของผลกระทบจากขยะพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยกัน ลด ละ เลิกการใช้พลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งกรณีพยูนมาเรียม นายกฯ กล่าวว่า ทำให้เห็นถึงผลกระทบจากการทิ้งขยะว่าเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและสัตว์อื่นๆ ซึ่งรัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันสร้างจิตสำนักให้รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
.
✳️✳️ จากนั้น นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ที่คอยให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สำหรับผู้ประสบปัญหาสังคมทั้งในประเทศและคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างประเทศ ประสานส่งต่อความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพปฏิบัติงาน รวมทั้งมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมในภาวะวิกฤต โดยมุ่งเน้นการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และคุ้มครองสวัสดิภาพ อีกทั้งการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับจิตอาสาและ อพม. ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน 4 ช่องทาง

✅ โทรศัพท์ภายในประเทศ สายด่วน 1300
✅ สื่อสังคมออนไลน์
✅ ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม.
✅โทรศัพท์ระหว่างประเทศ โทร. (00)66 99 130 1300
.
✴️✴️ นายกฯ ย้ำว่า รัฐบาลดูแลคนทุก ทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ มีศูนย์บรรเทาความช่วยเหลือ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อยากให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่องทางช่วยเหลือนี้ ให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐและได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #ลดละเลิกพลาสติก #เพื่อชีวิตสัตว์น้ำ #ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #สายด่วน1300 #PRDRD

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

โพสต์ที่คุณต้องอ่าน...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.