“นิคม ชุ่มใจ” รองนายก ทต.เด่นชัย “นั่งหัวโต๊ะ” เปิดการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 351 ครั้ง

“นิคม ชุ่มใจ” รองนายก ทต.เด่นชัย “นั่งหัวโต๊ะ” เปิดการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 9 ธันวาคม 2565
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบเลด่นชัย อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ นายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายจาก นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ให้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โดยมีนางสุนันทา ศิริวาท รองนายเทศมนตรี นางสาวธชพรรณ ไหวคิด เลขานุการนายกฯ นางพวงเพ็ญ จันสวัสดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย นางสาวบานเย็น กันทะจักร์ หัวหน้าสำนักปลัด นายขุนพล วงศ์เขื่อนแก้ว ผอ.กองสวัสดิการสังคม จ่าเอกหญิง สุกัญญา พงษ์เจตสุพันธ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายกิตชัย สุทธเขตต์ ผอ.กองการศึกษา นางสาวอัจฉรา วิทยาบำรุง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสาวเบญจพร สุธรรมปวง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาชิกสภาเทศบาล ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 351 ครั้ง