อยุธยา – ปลัด พม. เปิดงาน ”พม. สร้างสุข ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย” หลังน้ำลด ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 228 ครั้ง

อยุธยา – ปลัด พม. เปิดงาน ”พม. สร้างสุข ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย” หลังน้ำลด ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อเวลา 13.30 นวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่วัดกำแพงแก้ว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พม. สร้างสุข ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ
ซึ่งนับเป็นงานแรกที่จัดขึ้นภายหลังน้ำลด เพื่อเร่งฟื้นฟู เยียวยา ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา ให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในภาวะปกติได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ภายในงานจัดกิจกรรม มอบเงินสงเคราะห์ต่างๆ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้สนับสนุนการจัดโครงการฯ มอบป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ รวม 40 หลัง มอบเงินสงเคราะห์ให้กับตัวแทน จำนวน 320 ราย มอบรถเข็น 5 คัน และมอบถุงยังชีพให้ราษฎร จำนวน 500 ชุด รวมทั้งประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ นอกจากนี้ ยังมีบูธให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตรวจสุขภาพ และการจำหน่ายสินค้าราคาถูก รวมทั้งบูธนิทรรศการและบริการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายอนุกุล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบสถานการณ์อุทกภัย ทำให้บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 16 อำเภอ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังได้เห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงจัดโครงการ พม. สร้างสุข ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ขึ้นเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นการสนับสนุนการสร้างเสริมศักยภาพให้ผู้ประสบภัย ให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในภาวะปกติได้โดยเร็ว

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 228 ครั้ง