เทศบาลตำบลเด่นชัย “เตรียมพร้อม” นำเครื่องพ่นสารเคมีฯ เข้ารับการประเมินประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีควบคุมพาหะนำโรค ตามแผนการประเมินฯ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 337 ครั้ง

เทศบาลตำบลเด่นชัย “เตรียมพร้อม” นำเครื่องพ่นสารเคมีฯ เข้ารับการประเมินประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีควบคุมพาหะนำโรค ตามแผนการประเมินฯ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ จ่าเอกหญิงสุกัญญา พงษ์เจตสุพรรณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องพ่นสารเคมีฯ นำเครื่องพ่นสารเคมีฯ ที่ใช้ประจำ เข้ารับการประเมินประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีควบคุมพาหะนำโรค ตามแผนการประเมินฯ ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่

จ่าเอกหญิงสุกัญญา พงษ์เจตสุพรรณ กล่าวว่า วันนี้ได้รับมอบหมายจากนายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องพ่นสารเคมีฯ ให้นำเครื่องพ่นสารเคมีฯ ที่ใช้ประจำ เข้ารับการประเมินประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีควบคุมพาหะนำโรค ตามแผนการประเมินฯ ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 337 ครั้ง