ปทุมธานี ภ.วไลยอลงกรณ์ จัดการประกวดแข่งขันวงดนตรี ครั้งที่ 5 5th Valaya Alongkorn Music Competition 2022 ชิงถ้วยพระราชทาน ระหว่างวันที่ 3 – 12 ธันวาคม 2565 (เว้นวันที่ 5 ธันวาคม และ 11 ธันวาคม)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 300 ครั้ง

ปทุมธานี ภ.วไลยอลงกรณ์ จัดการประกวดแข่งขันวงดนตรี ครั้งที่ 5 5th Valaya Alongkorn Music Competition 2022 ชิงถ้วยพระราชทาน ระหว่างวันที่ 3 – 12 ธันวาคม 2565 (เว้นวันที่ 5 ธันวาคม และ 11 ธันวาคม)

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานถ้วยรางวัลให้เป็นรางวัลชนะเลิศประเภทต่าง ๆ และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยบริษัทอินเตอร์มิวสิค บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าประเทศไทย และบริษัทอื่น ๆ อีกมากมาย
สำหรับการจัดประกวดแข่งขันวงดนตรี ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

  • ประเภทสตริงคอมโบ
  • ประเภทคอนเสิร์ตแบนด์
  • ประเภทวงดนตรีลูกทุ่ง
  • ประเภทวินด์อองซอมเบิล
  • ประเภทเปอร์คัสชั่นอองซอมเบิล
  • ประเภทมาร์ชชิ่ง พาเหรด และแปรขบวน (MARCHING PARADE AND DISPLAY)
    สถานที่ในการจัดการประกวดแข่งขัน ณ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ และอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ สำหรับประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรี SOLO จัด ณ อาคารนิทรรศการ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 300 ครั้ง