กิจกรรม หน้าเสาธง 5 นาที มอบผ้าห่มกันหนาว ฝึกระเบียบแถวชิด โรงเรียนบ้านนาฝ่า จังหวัดน่าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 229 ครั้ง

กิจกรรม หน้าเสาธง 5 นาที มอบผ้าห่มกันหนาว ฝึกระเบียบแถวชิด โรงเรียนบ้านนาฝ่า จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กองพลทหารม้าที่1 โดยกองพันทหารม้าที่10 กรมทหารม้าที่ 2 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (กองพันประจำอำเภอ) ร่วมจัดกิจกรรม หน้าเสาธง 5 นาที ให้ความรู้เรื่องธงชาติและปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ให้กับนักเรียนโรงเรียน บ้านนาฝ่า ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จว.น.น. เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติทราบความเป็นมาของธงชาติและความภาคภูมิใจที่เกิดในพื้นแผ่นดินไทย พร้อมการฝึกระเบียบแถวชิดให้นักเรียนเพื่อความเป็นระเบียบ ถูกต้อง สง่างาม และมอบผ้าห่มเพื่อคายความหนาวเย็นให้กับนักเรียน จำนวน 70 ผืน ผลการปฏิบัติบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี มีความเข้มแข็ง มีความตั้งใจ มีทัศนคติที่ดีต่อทหารและขอบคุณ จนท.ทหารจัดกิจกรรมในครั้งนี้

กองพันทหารม้าที่10#/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 229 ครั้ง