อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)” เตรียมพร้อมจัดการแข่งขันปั่นจักรยานนานาชาติ “เลอแทปพิษณุโลก บาย ตูร์ เดอ ฟร็องซ์” (LETAPE PHITSANULOK BY TOUR DE FRANCE 2022-2024)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 233 ครั้ง

อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)” เตรียมพร้อมจัดการแข่งขันปั่นจักรยานนานาชาติ “เลอแทปพิษณุโลก บาย ตูร์ เดอ ฟร็องซ์” (LETAPE PHITSANULOK BY TOUR DE FRANCE 2022-2024)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายภัทร ใจเอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ สิบเอกชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)” ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส” ณ บริเวณอาคารขุนพิเรนทรเทพ ด้านหน้าอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และบริเวณโดยรอบ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยพร้อมใจช่วยกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักปั่นจากทั่วโลก กว่า 2,000 คน ที่จะเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันปั่นจักรยานนานาชาติ “เลอแทปพิษณุโลก บาย ตูร์ เดอ ฟร็องซ์” (LETAPE PHITSANULOK BY TOUR DE FRANCE 2022-2024) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 นี้ โดยจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้และใช้สถานที่บริเวณศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์แห่งนี้เป็นจุด Start และจุด Finish ในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนชาวพิษณุโลกร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ต้อนรับนักปั่นจักรยานจากทั่วโลก เพื่ออวดโฉมเมืองสองแคว สู่สายตา คนทั่วโลก.ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 233 ครั้ง