พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ร่วมพบปะชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 201 ครั้ง

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ร่วมพบปะชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำภอเมืองพิษณุโลก เขต 5 ร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุยกับชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นทุกสัปดาห์ โดยมีกิจกรรมนันทนาการมากมาย อาทิ อวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกที่มีวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน การเต้นออกกำลังกายประกอบเพลง การเล่นหมากรุก และร้องคาราโอเกะผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 201 ครั้ง