ชาวบ้านเด่นชัย “ขอบคุณ” นายกเดี่ยวทต.เด่นชัย ที่ลุยพัฒนา มอบให้จนท.กองช่างและงานป้องกันฯ นำหินคลุกปรับพื้นผิวถนนที่ชำรุด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 376 ครั้ง

ชาวบ้านเด่นชัย “ขอบคุณ” นายกเดี่ยวทต.เด่นชัย ที่ลุยพัฒนา มอบให้จนท.กองช่างและงานป้องกันฯ นำหินคลุกปรับพื้นผิวถนนที่ชำรุด

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2656 ทางเทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ นำหินคลุกปรับพื้นผิวถนนที่ชำรุด หมู่ที่ 1 ต.เด่นชัย และหมู่ที่ 1 ต.แม่จั๊วะ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ กล่าวว่าทางเทศบาลตำบลเด่นชัย มีความห่วงใยพี่น้องปนะชาชนตำบลเด่นชัย จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ นำหินคลุกปรับพื้นผิวถนนที่ชำรุด ในหมู่ที่ 1 ต.เด่นชัย และหมู่ที่ 1 ต.แม่จั๊วะ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ส่วนพี่น้องชาวบ้านตำบลเด่นชัย และตำบลแม่จั๊วะ ต่างขอบคุณ “นายกเดี่ยวท.ต.เด่นชัย ที่ลุยพัฒนา และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ นำหินคลุกปรับพื้นผิวถนนที่ชำรุด ในหมู่ที่ 1 ต.เด่นชัย และหมู่ที่ 1 ต.แม่จั๊วะ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 376 ครั้ง