มุกดาหารนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 439 ครั้ง

มุกดาหารนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร / เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร บริเวณร้านอาหารแซบริมโขง ถ.สำราญชายโขงเหนือ อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมีนายสุเทพ เซียสกุล ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 1 พรรคภูมิใจไทย จังหวัดมุกดาหาร นายอภิพัศพงศ์ พัฒนาเดชาสกุล ว่าที่ผู้สมัคร สส. เขต 2 พรรคภูมิใจไทย จังหวัดมุกดาหาร พร้อมผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของชาวบ้าน โดยนายคณิต ปัญติโย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมุกดาหาร ได้ยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 500 ล้าน ตัวแทนชาวบ้านยื่นของบประมาณสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดอินโดจีนเป็นแลนด์มาร์คและเป็นสถานที่ออกกำลังกายตลอดแนวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร และตัวแทนชาวอำเภอดอนตาลยื่นของบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสามธรรม เขตเทศบาลดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ในโอกาสมาตรวจราชการที่จังหวัดมุกดาหาร
หลังจากนั้นเวลา 15.00 น. ได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดอินโดจีน เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อรับฟังปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการในตลาดอินโดจีนและประชาชน พร้อมการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างตลาดอินโดจีนที่สร้างยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมุกดาหาร ผู้ประกอบการร้านค้าตลาดอินโดจีน และประชาชนให้การต้อนรับ เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาให้มีแนวทางที่ชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับศักยภาพความต้องการของประชาชน
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การก่อสร้างตลาดอินโดจีนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ถ้าหน่วยงานไหนเอาเงินไปแล้วใช้ไม่ตามกรอบเวลาก็ต้องพับไป เมื่อก่อนไม่เคยพับหลังจากมี พรบ.งบประมาณใหม่ก็ตกไป ตกไปเป็นงบประมาณแผ่นดินเหมือนเดิม ซึ่งเอามาใช้ในการตั้งงบประมาณใหม่ต่อไป ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว การติดตามการใช้งบประมาณ ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชน ช่วงนั้นอาจเกิดปัญหาหรือวิกฤตทำให้เกิดปัญหาการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ หลายจังหวัดที่มีแนวความคิดและเกิดความสำเร็จ โอกาสที่จะเจริญเติบโตมีทิศทางความสำเร็จ มีสินค้าจากประชาชน สินค้าจากหลาย ๆ แห่งนำมาจำหน่าย ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายรายได้ให้จังหวัด ตลาดอินโดจีนเป็นพื้นที่สวยงาม

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 439 ครั้ง