จังหวัดน่านจัดงานขันโตกไท – ยวน ของสมาคมสมาพันธ์ไท- ยวน แห่งประเทศไทย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 299 ครั้ง

จังหวัดน่านจัดงานขันโตกไท – ยวน ของสมาคมสมาพันธ์ไท- ยวน แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.00 น. ณ ลานโพธิ์วัดดอนแก้ว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา เป็นประธานในพิธีเปิดงานขันโตกไท- ยวน ของสมาคมสมาพันธ์ไท- ยวน แห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย
นายสุเมษ สายสูง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
มว.ท.ชัยโรจน์ ชัยสิสรินยาวัชร ประธานสภาวัฒนวัฒนธรรมอำเภอท่าวังผา
นากฤษณ์ ปาคำ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปัว
ศน.อุไร เปียงใจ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงกลาง
นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวน่าน และชาวบ้าน ทั้งไกล และ ใกล้เคียง
โดยนายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา รับไม้ค้ำสะหลี นำประธาน ไท –ยวน ทั้ง13 เครือข่าย เดินแถวนำไม้ที่ได้รับมาค้ำสะหลี ทั้ง 2 ต้น เพื่อขอพรให้สหพันธ์ ไท–ยวน มีความเจริญรุ่งเรื่องและยั่งยืนตลอดไป เนื่องจากต้นสะหลีคู่นี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของไท–ยวนเชียงแสน บ้านดอนแก้วชึ่งมีความเชื่อว่าถ้าได้ตานไม้ค้ำสะหลีแล้วจะเป็นการต่อดวงชะตาชีวิตจะมีความรุ่งเรืองมีคนช่วยเหลือค้ำชูตลอด ต้นสะหลี 2 ต้น โพธิ์เงิน และ โพธิ์ทอง นอกจากนี้ยังมี การแสดงฟ้อนที่มาจาก ของไท–ยวน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
การแสดงฟ้อนที่มาจาก ของไท–ยวน ของเยาวชนไท– ยวน จังหวัดอุตรดิตถ์
การแสดงฟ้อนที่มาจากจพิษณุโลก เมืองงาม ของไท–ยวน สมอแข จังหวัดพิษณุโลก/ภาพข่าว/ร.ต.อ.สถิตย์ ศรีประสม/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 299 ครั้ง