พช.แพร่ “ลงพื้นที่” ตรวจติดตามการสร้างบ้าน”โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO” ปี 65

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 202 ครั้ง

พช.แพร่ “ลงพื้นที่” ตรวจติดตามการสร้างบ้าน”โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO” ปี 65

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 จังหวัดแพร่ ที่บ้านนางเสาร์แก้ว แก้วพา บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

โดยมีนางเปรมฤทัย ไกรวิจิตร พัฒนาการอำเภอลอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอลอง ผู้นำชุมชน และผู้รับเหมา ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานฯ ครัวเรือนดังกล่าว เป็นครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์ในมิติด้านความเป็นอยู่ มีสภาพบ้านอาศัยที่ไม่มีความมั่นคงถาวร คือ มีสภาพบ้านพักอาศัยที่ไม่มั่นคงถาวร โครงสร้างบ้านไม่มีความแข็งแรง มีฝาบ้านชำรุด หรือไม่ครบ 4 ด้าน และประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพไม่คงทนกับการใช้งานในระยะเวลา 5 ปีโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 จะดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ครัวเรือนละ 200,000 บาท กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 และจะทำพิธีมอบบ้านต่อไป

ในการนี้ ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้มีการแนะนำครัวเรือนในเรื่องการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารบริเวณรอบบ้าน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ในส่วนของนางเสาร์แก้ว แก้วพา ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานราชการที่มีโครงการลักษณะนี้ รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ส่วนราชการเห็นความสำคัญ และสร้างบ้านให้

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 202 ครั้ง