ปทุมธานี-จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 155 ครั้ง

ปทุมธานี-จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันที่ 25 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. ที่ ค่ายลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาส “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงริเริ่มจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กองลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 35 แห่ง รวมจำนวนลูกเสือ เนตรนารี 570 คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 120 คน เข้าร่วมพิธี
วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกๆ ปี กำหนดเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อปลูกฝังความรักชาติให้แก่เด็กและเยาวชนไทย จนกิจการลูกเสือได้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด ช่วยเสริมสร้างให้เด็กไทยเป็นผู้มีพฤติกรรมดี มีระเบียบ มีวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม เกิดคุณประโยชน์ต่อเยาวชนและประเทศชาติ
พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ได้เป็นประธานพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้แก่ลูกเสือผู้อุทิศตนปฏิบัติภารกิจของลูกเสือจนเกิดผลสำเร็จอย่างดียิ่ง เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องสรรเสริญของจังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 รายด้วย

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานี รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 155 ครั้ง