สพป. อำนาจเจริญร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนอำเภอเสนางคนิคม ปีการศึกษา 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 145 ครั้ง

สพป. อำนาจเจริญร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนอำเภอเสนางคนิคม ปีการศึกษา 2565
วันที่ 24 พ.ย.65 โดยมี
นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 “กลุ่มโรงเรียนเสนางค์บูรพาเสนางค์ประจิมเกมส์” ณ สนามกลางโรงเรียนเสนางคนิคม ได้มีประธานกลุ่มเครือข่ายพร้อมคณะครูนักเรียนได้กล่าวต้อนรับ ผู้มาร่วมการแข่งขันกีฬา ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ พลานามัยให้ร่างกายแข็งแรง เกิดความสมัครสมานสามัคคีระหว่างนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด นายสมศักดิ์พูลเชื้อ รอง สพป.ฯ ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวอยู่เสมอว่า การเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่ารู้แพ้ รู้ชนะ มีประโยชน์ เพราะเสริมสร้างสมรรถภาพทำให้ร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรงดีขึ้น หากมีโอกาสก็ให้ส่งเสริมเติมเต็มให้เด็กนักเรียนและ บุคลากรทางการศึกษาได้เล่นกีฬาตามโอกาส ผู้สื่อข่าวได้สังเกต ผู้เล่นกีฬาหลายๆสถานที่ก็ขอบคุณ ผู้จัดโครงการ เพราะกีฬาเป็นสิ่งที่ดี เสริมสร้าง บุคลิกภาพให้ดีขึ้น
ภาพ/ฃ่าว ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 145 ครั้ง