“ประหยัด”ส่งทนายตามเรื่องร้องสอบ ปธ.และ กก.ไต่สวนปฏิบัติมิชอบจนเป็นเหตุให้ไล่ออกจากราชการ ผ่านมา 1 ปีไม่คืบหน้า

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 99 ครั้ง

“ประหยัด”ส่งทนายตามเรื่องร้องสอบ ปธ.และ กก.ไต่สวนปฏิบัติมิชอบจนเป็นเหตุให้ไล่ออกจากราชการ ผ่านมา 1 ปีไม่คืบหน้า

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ 25 พ.ย. ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ นนทบุรี นายประหยัด  พวงจำปา  มอบหมายให้นายอาทร ดำคง ทนายความรับมอบอำนาจมา
ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. , กรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน น.ส.สุภา  ปิยะจิตติ และ น.ส.อพาลินทุ์ ลิ้มธเนธกุล กรณีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  ตามหนังสือที่นายประหยัด  พวงจำปา ผู้กล่าวหาร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ น.ส.สุภา  ปิยะจิตติ และ น.ส.อพาลินทุ์  ลิ้มธเนธกุล ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน  2564 ซึ่งนับรวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 1 ปีเศษแล้ว แต่เรื่องดังกล่าวยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลทั้งสอง ทั้งที่มีเอกสารหลักฐานการกระทำความผิดที่ชัดแจ้ง
โดยเอกสารดังกล่าวเป็นกรณีการตรวจสอบธุรกรรมการเงินของนายประหยัด  พวงจำปา  , คู่สมรส , บุคคลเอกชนสัญชาติอังกฤษ และบริษัทต่างชาติ  ซึ่งไม่พบธุรกรรมการเงินที่ผิดปกติ แต่กลับไม่นำเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นประโยชน์ในทางไต่สวนกับนายประหยัด พวงจำปา ในคดีปกปิดทรัพย์สินเข้าสำนวนฯ

ซึ่งคำสั่งของประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เมื่อวันที่  26 ส.ค.2565 กรณีลงโทษไล่นายประหยัด  พวงจำปา  รองเลขาธิการ ป.ป.ช.ออกจากราชการนั้น เป็นกรณีมติการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช ที่มีมติว่านายประหยัด พวงจำปา  ร่ำรวยผิดปกติ  โดยกรรมการ ป.ป.ช. บางรายมีอคติ  มีความไม่เป็นกลาง และมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ลงมติชี้มูลนั้นมีคะแนนเสียงเท่ากัน (4  ต่อ 4 เสียง) แต่ปรากฏว่ากลับมีการชี้มูลไปในทางที่เป็นผลร้ายแก่นายประหยัด พวงจำปา โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

ซึ่งนายประหยัด พวงจำปา ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติข้างต้นไปเมื่อวันที่  15 พ.ย.2565


มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 99 ครั้ง