อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบรถรักษ์สุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ประจำปี 2565 ของ ปตท.สผ.

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 105 ครั้ง

อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบรถรักษ์สุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ประจำปี 2565 ของ ปตท.สผ.

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีมอบรถรักษ์สุขภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ปฏิบัติงาน” ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ฝึกซ้อมขับรถอย่างปลอดภัย ปตท.สผ.โครงการเอส 1 อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จัดโดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มี นายณัฐพงศ์ วัฒนเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 พร้อมคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการด้านสุขภาพให้เข้าถึงครอบคลุม และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยชีวิตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดยมอบรถรักษ์สุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่ รพ.สต. จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.กง ตำบลกง, รพ.สต.ดงเดือย ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย , รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล ตำบลนิคมพัฒนา และ รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง รพ.สต.บ้านชุมแสง แห่งนี้ได้ถ่ายโอนถารกิจมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้ารับมอบรถรักษ์สุขภาพฯ ในครั้งนี้ด้วย.ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 105 ครั้ง