ปทุมธานี-รองผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดกิจกรรม รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม และ โครงการจังหวัดปทุมธานีขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 224 ครั้ง

ปทุมธานี-รองผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดกิจกรรม รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม และ โครงการจังหวัดปทุมธานีขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” และ โครงการจังหวัดปทุมธานีขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธีรพล โชคนำชัย นายอำเภอหนองเสือ นายปิยราช สืบเชื้อวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบึงบา นางเปมิกา เนติเวชวิทยา ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ จำกัด สาขาปทุมธานี นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี คณะครู อาจารย์ นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอหนองเสือ และ เทศบาลตำบลหนองเสือ ตลอดจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่อำเภอหนองเสือ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” โครงการจังหวัดปทุมธานีขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ณ โรงเรียนชุมชนบึงบา ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีกิจกรรมบรรยายความปลอดภัยทางถนนความปลอดภัยในรถ รับ-ส่ง นักเรียน การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” และ โครงการจังหวัดปทุมธานีขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% การมอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กนักเรียน โดยการสนับสนุนจาก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 20 ใบ กิจกรรมฯ เดินรณรงค์การข้ามถนนบริเวณทางข้าม พร้อมแจกแผ่นพับให้แก่ประชาชน บริเวณทางข้าม และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองเสือ ร่วมเล่นเกมส์เพื่อแจกหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชนผู้สัญจรไป – มา จำนวน 20 ใบ

สหรัฐ แก้วตา หน. ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 224 ครั้ง