ปทุมธานี- รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลลาดหลุมแก้ว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 273 ครั้ง

ปทุมธานี- รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลลาดหลุมแก้ว

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เมื่อเวลา 14.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว ว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว จัดการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลลาดหลุมแก้ว โดยได้รับเกียรติจากนายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่างกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสุริยะ
ภิรมย์พร้อม(นายกป้อม)
และนายอำเภอลาดหลุมแก้ว
เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบันลือ
เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานปทุมธานี เจ้าหน้าที่โยธาและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 ตำบลลาดหลุมแก้ว
เข้าร่วมประชุม

ก่อนวาระการประชุมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนำโดยนายสุริยะ ภิรมย์พร้อม (นายกป้อม)ได้นำก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ต่อมาเมื่อเวลา 14.00 น.
นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้เดินทางมาถึงองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว
ได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆก่อนเริ่มประชุมนายสุริยะภิรมย์พร้อมได้กล่าวแนะนำตัวและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้วต่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจากนั้นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวเปิดการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลลาดหลุมแก้ว โดยระเบียบวาระ
ที่ 1 เรื่อที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นำเสนอโดยโครงการส่งเสริมน้ำและบำรุงรักษาพระยา 3.2 สภาพปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลลาดหลุมแก้ว นำเสนอโดยอำเภอลาดหลุมแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลลาดหลุมแก้ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลลาดหลุมแก้ว
นำเสนอโดยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ โครงการชลประทานปทุมธานี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีและอำเภอลาดหลุมแก้ว
และระเรียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่นๆ หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
นายสุริยะ ภิรมย์พร้อมหรือนายกป้อมได้มอบกระเช้าแบรนด์ให้กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและท่านพล.ต. กำหนดวิทย์ผู้ว่าจ้างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีตามลำดับต่อไป

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายสุริยะภิรมย์พร้อม นายกองค์ส่วนบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว ได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้วได้จัดการประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลลาดหลุมแก้ว ต้องขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท่านนายอำเภอลาดหลุมแก้ว และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ ปกติทางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว ได้หาแนวทางป้องกันสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว วันนี้จึงได้มาหารือปรึกษาแนวทางต่างๆร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการแบบยั่งยืนการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจะเดินทางไป
หมู่ที่ 4 ไปดูสถานที่จริงเพื่อแก้ไขปัญหา สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ขอให้้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 273 ครั้ง