พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี
ผบช.ภ.6 ,
พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ
รอง ผบก.สส.ภ.6
และคณะ
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจภูธรภาค6 ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พักผู้แทนประเทศเม็กซิโกในการประชุม APEC 2022 ประจำ ทก.โรงแรมBanyan tree

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 264 ครั้ง

พิษณุโลก วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.65) เวลา 11.30 น.
พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี
ผบช.ภ.6 ,
พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ
รอง ผบก.สส.ภ.6
และคณะ
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจภูธรภาค6 ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พักผู้แทนประเทศเม็กซิโกในการประชุม APEC 2022 ประจำ ทก.โรงแรมBanyan tree ถนนสาธรเหนือ
พบ
พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว รอง ผบช.น.
พ.ต.อ.ธีรเดช แจ่มแจ้ง รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก
พ.ต.อ.สุดสยาม ภูมิประเสริฐ ผกก.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก
พ.ต.อ.รัง ดาวดึงส์ ผกก.สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.พิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่
ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุม APEC 2022 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ตามแนวนโยบายของรัฐบาล, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ภ.6 ภายใต้อำนาจหน้าที่ในขอบเขตของกฎหมาย การรักษาระเบียบวินัย เครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย การใช้กริยาวาจาด้วยความสุภาพ เรียบร้อย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การดูแลความเป็นอยู่ และสวัสดิการ ของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้เหมาะสม
ในโอกาสนี้ได้มอบเงินส่วนตัวให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และใช้จ่าย(แก้ปัญหา)ในระหว่างปฏิบัติภารกิจ
ปรีชานุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 264 ครั้ง