อยุธยา – ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มทอผ้าด้วยมือตำบลน้ำเต้า น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 193 ครั้ง

อยุธยา – ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มทอผ้าด้วยมือตำบลน้ำเต้า น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ ศูนย์ศิลปาชีพวัดน้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยานางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัด นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัด คณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มทอผ้าด้วยมือ โดยมี นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอมหาราช นางพยับ บุญเหลือ ประธานกลุ่มทอผ้าด้วยมือตำบลน้ำเต้า พร้อมสมาชิก ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าดังกล่าว
นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายรณรงค์ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” มามอบเป็นแนวทางเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการสวมใส่ผ้าไทยในทุกช่วงวัย ทุกโอกาส สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัด คือ “ผ้าบาติกลายดอกโสน” ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังมีผ้าลายดอกจอก ที่เป็นอัตลักษณ์ของศูนย์ศิลปอาชีพวัดน้ำเต้า อำเภอมหาราช เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการพัฒนาต่อยอดงานผ้าตามแนวทางพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เช่น การทำผ้าบาติกจากสีธรรมชาติ การพัฒนาผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา อีกทั้งได้รณรงค์เชิญชวนให้ส่วนราชการในจังหวัดสวมใส่ผ้าไทยเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมสนับสนุนสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ทอผ้า เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 193 ครั้ง