บรรจุข้าราชการครู46 ราย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 161 ครั้ง

บรรจุข้าราชการครู46 ราย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 บัญชี กศจ.อำนาจเจริญ 4
โดยมีนายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พบปะให้นโยบาย แนวทางการทำงานแก่ข้าราชการครูที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 เรียกบรรจุครั้งที่4ในบัญชชีกศจ.อำนาจเจริญ จำนวน 46 คน ทั้งสิ้น 4 วิชาเอก ได้แก่ สังคมศึกษา 7 ราย, คอมพิวเตอร์ 29 ราย, อุตสาหกรรมศิลป์ 8 ราย และคหกรรม 2 ราย ในการรายงานตัวทั้ง 46 รายของข้าราชการครูแต่งตั้ง เป็นครูผู้ช่วยและบุคลากรทางการศึกษาครั้งนี้ด้านผอ.เขต ได้พบปะให้แนวทางในเบื้องต้น ในการเข้ารับเป็นข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งนี้ให้มีความมุ่งมั่นทำงานอุทิศตนให้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีตลอดไป.
ภาพ/สพป.อจ/ข่าว.ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 161 ครั้ง