นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมือง ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลดอนทอง ประจำปี พ.ศ.2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 96 ครั้ง

พิษณุโลก วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมือง ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลดอนทอง ประจำปี พ.ศ.2565 มีนางพรอุษา สุขขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนดอนทองวิทยา
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ได้จัดการแข่งขันกีฬาตำบลปีนี้เป็นปีแรก หลังจากที่ได้เว้นระยะมานาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้านให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับท้องถิ่น

สำหรับในการแข่งขันกีฬาตำบลดอนทอง ประจำปี พ.ศ.2565 มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ในตำบลดอนทอง และมีการแข่งขันทั้งหมด 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน, ตะกร้อชาย,วอลเลย์บอลชาย, วอลเล่ย์บอลหญิง, แชร์บอลชาย, แชร์บอลหญิง, ชักเย่อชาย,และชักเย่อหญิง ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 96 ครั้ง