ธ.ก.ส.พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวและเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวเชิญส่วนงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยวตรวจประเมินชุมชนท่องเที่ยวตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองเม็ก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 204 ครั้ง

ธ.ก.ส.พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวและเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวเชิญส่วนงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยวตรวจประเมินชุมชนท่องเที่ยวตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองเม็ก
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีนายณรงค์ศักดิ์ สังคณา ผอ.ธกส.จังหวัดอำนาจเจริญนำคณะเจ้าหน้าที่ธกสมีนายปรีดาวุฒิศิริบูรณ์ผู้จัดการ ธกส.สาขาห้วยไร่ นายวิจิตรทองขาวผู้จัดการธกส.สาขาอำนาจเจริญ ตลอดทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ มี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำนาจเจริญ หากธุรกิจท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอำนาจเจริญ ด้านคณะผู้ประเมินมีนายธนวัฒน์ทองเพิ่มประธานคณะผู้ประเมินชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อได้มาตรฐานการประเมินชุมชนท่องเที่ยวที่ด้านมาตรฐาน ทุกด้านสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ยังมีโรงเรียนบ้านหนองเม็ก นำโดย นางสาวกาญจนีย์ อักษรพิมพ์ผอ.พร้อมคณะครูที่เกี่ยวข้องนำนักเรียนมัคคุเทศก์น้อยร่วมกิจกรรมแนะนำพร้อมได้แสดงศิลปะการแสดง ฟ้อนรำอันเป็นเอกลักษณ์ นุ่งซิ่นหมี่ผ้าสไบฟ้อนรำรักษาศิลปะชุมชน ที่สวยงาม โดยนำชมไร่ภูตะวันสวนออแกนิคฟาร์มดูการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อส่งจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร โดยเจ้าของไร่คุณแม่ จำปาสุวไก่ ประธานกลุ่มเครือข่ายและผักออร์แกนิค ยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่าย ที่มองเห็นความสำคัญชุมชนบ้านหนองเม็ก ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อจะสร้างรายได้ให้ชุมชน ทุกชุมชนในประเทศไทยที่มีมาตรฐานในการท่องเที่ยว โดยชุมชน ผู้สื่อข่าวได้สอบถามชุมชนทุกวันพฤหัสบดีก็จะมีกระท่อมปั่นสุขเพื่อนำสิ่งของหลากหลาย ชนิด มาแจกจ่ายตลอดทั้งธนาคารเพื่อการเกษตร ในเขตอำนาจเจริญก็ได้ สิ่งของมาร่วมปันสุข ด้วย รวมทั้ง ผอโรงเรียนบ้านหนองเม็กคณะครูยังได้ร่วมกันจัดหาสิ่งของมาร่วมกิจกรรมแจกจ่าย ร่วมปันสุขให้กับประชาชนผู้มารับอีกด้วย คุณยายอายุ 74 ปี มารับสิ่งของปันสัขยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ขอบคุณทุกๆท่านที่มีโครงการดีๆมาส่งเสริมชุมชนให้มีความสุขมาสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างวันนี้ก็ได้มารับของจากกระท่อมปันสุขทุกๆวันพฤหัสบดี คุณยายกล่าว ผู้สื่อข่าวยังได้เห็นความก้าวหน้า สวนผักออแกนิคผักปลอดสารพิษไร่ภูตะวันแห่งนี้ มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า โดยการส่งเสริมจากธนาคารเพื่อการเกษตรธ.ก.ส อำนาจเจริญ เพื่อรองรับรองนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรผักอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งโดยผลิตผักอินทรีย์ปลอดสารพิษส่งขายทั่วประเทศ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี รวมถึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานจากภาคส่วนต่างๆที่สนใจ จนกลายเป็นหนองเม็กโมเดล
ภาพ/ข่าว.ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 204 ครั้ง