สพป.น่าน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 550 ครั้ง

สพป.น่าน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน นางสาวปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่าน และคณะกรรมการจัดงานร่วมประชุม สำหรับการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน จะมีการแข่งขันในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 550 ครั้ง