อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพประทานของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และอาหารปรุงสุก แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 173 ครั้ง

อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพประทานของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และอาหารปรุงสุก แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอผักไห่ และอำเภอบางบาล เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 200 ถุง และอาหารปรุงสุก จำนวน 2,000 กล่อง ประกอบไปด้วย อำเภอผักไห่ จำนวน 100 ถุง อาหารปรุงสุก จำนวน 1,000 กล่อง และอำเภอบางบาล จำนวน 100 ถุง และอาหารปรุงสุก 1,000 กล่อง จากนั้น ผู้ว่าฯ และคณะ ได้ลงเรือไปเยี่ยมเยียนให้กำลังและมอบถุงยังชีพ ให้แก่ชาวบ้าน หมู่ 1 ต.กฎี อ.ผักไห่ จำนวน 8 หลังเรือน ที่ไม่สามารถออกมารับมอบสิ่งของและอาหารได้
นอกจากนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้ประทานกัปปิยภัณฑ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมี นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ร้อยตำรวจตรีหญิง สายสุนี ไกรนรา นายอำเภอบางบาล หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกที่นำมามอบให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย
สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 16 อำเภอ ปัจจุบัน ระดับน้ำเริ่มลดลง แต่ยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบอีกจำนวน 8 อำเภอ 53 ตำบล 312 หมู่บ้าน 33,725 ครัวเรือน

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 173 ครั้ง