อำเภอเมืองแพร่ ร่วมกับหน่วยงานฯ “จัดระเบียบ” การดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนแนวทางด้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ พื้นที่ภาค จังหวัดแพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 326 ครั้ง

อำเภอเมืองแพร่ ร่วมกับหน่วยงานฯ “จัดระเบียบ” การดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนแนวทางด้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ พื้นที่ภาค จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ มอบหมายให้ นายดำรงค์ เจริญจิตต์ ปลัดอำเภอเมืองแพร่ ฝ่ายความมั่นคงเข้าร่วมประชุม กับ นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ นายวิทยา กันกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง นายอนันต์ แดงชนะ กำนันตำบลช่อแฮ นางณัฐธกา กันกา กำนันตำบลป่าแดง หัวหน้าหน่วยต้นน้ำแม่ก๋อน-แม่สาย หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร 9 (ช่อแฮ) ร่วมกับผู้ประกอบร้านค้าบริเวณลำน้ำแม่ก๋อน ด้านหลังวัดพระธาตุช่อแฮ ท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลช่อแฮ และหมู่ที่ 9 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อพิจารณาและกำหนดข้อตกลงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริต กรณีการล่วงล้ำลำน้ำแม่ก๋อน และการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย ซึ่งก่อนหน้านั้นทาง ปปช.ส่วนกลาง และปปช.แพร่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบไปแล้ว

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 326 ครั้ง