ปทุมธานี-วัดสะแก สามโคก
ทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนาสถาน ประจำปี ๒๕๖๕
ได้ยอดปัจจัยถวาย ๘๖๕,๗๕๓

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 300 ครั้ง

ปทุมธานี-วัดสะแก สามโคก
ทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนาสถาน ประจำปี ๒๕๖๕
ได้ยอดปัจจัยถวาย ๘๖๕,๗๕๓

ณ วัดสะแก ตำบลสามโคก
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายรณชิต แย้มสอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลแพทย์รังสิต พร้อมด้วยนายแพทย์ธีรนันท์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์รังสิต แพทย์หญิงวรรณรัตน์ ประเสริฐสัม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์รังสิต ๒
คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานโรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ๒ โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิตและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก มีพระอธิการเริงชัย ฐานุตตฺโร เจ้าอาวาส วัดสะแก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

เดิมวัดสะแกตั้งอยู่ที่ตำบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี ห่างจากจังหวัดปทุมธานี ๖ กิโล สร้างราว พ.ศ. ๒๑๑๕ สมัยกรุงอยุธยาตอนกลาง รัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งมีสิ่งเก่าแก่ในวัดมากมายได้แก่ หมู่เจดีย์ เจดีย์แบบจีนม ” ถะ” พระประธานที่งดงาม หอระฆังวิหารเก่า พระเจดีย์เก่า พระพุทธรูปเก่า อาคารเรือนไทย ภายในวัดมีกุฏิสงฆ์ อาคารทรงไทยแบบรามัน เป็นอาคารเจดีย์ ย่อมุมไม้สิบสองและเจดีย์แบบอื่นมีโบสถ์และหอระฆังเก่าสมัยอยุธยาและวัดสะแก โดยชาวรามัญที่ตั้งบ้านเรือนถิ่นฐาน แถบนั้นสร้างขึ้น ชาวรามัญเรียกว่าวัด “ตะแก” หรือวัด “ตาแก่” มาแต่เดิมและได้เปลี่ยนเป็น”วัดสะแก” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ บรรยากาศภายในพิธี ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น.ตั้งองค์กฐิน เวลา ๐๙.๓๐ น.แห่องค์กฐินรอบอุโบสถ เวลา ๑๐.๐๐ น.เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพล
เวลา๑๒.๐๐ น.ถวายองค์พระกฐิน นอกจากนี้ทางคณะเจ้าภาพโรงพยาบาลแพทย์รังสิตยังได้มอบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนวัดสะแกอีกด้วย และคณะศิษย์ยานุศิษย์ผู้
จิตศรัทธามาร่วมออกโรงทาน
ให้กับประชาชนที่มาร่วมทำบุญได้รับทานกันฟรี กันอย่างคึกคัก

ต่อมาผู้สื่อได้การสอบถาม นายสมนึก พันธ์ทองดี ชาวบ้านตำบลสามโคก กล่าวว่า วันนี้เป็นวันดีจึงได้นำกองกฐินมาร่วมทำบุญ พร้อมครอบครัว มาร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน เพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานภายในวัดสะแก การมาทำบุญในครั้งนี้ เพื่อจะได้เสริมสร้างบุญ หนุนนำให้มีความสุขและเพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัวท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 300 ครั้ง