พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 บูรณาการร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก
จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาตลาดริมน้ำ (ไนท์บาร์ซาร์)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 278 ครั้ง

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 บูรณาการร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก
จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาตลาดริมน้ำ (ไนท์บาร์ซาร์)
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาตลาดริมน้ำ (ไนท์บาร์ซาร์) โดยมี พลตรีประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรมพร้อมพบปะให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ตลาดริมน้ำ (ไนท์บาร์ซาร์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อเป็นการเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชน ในห้วงเทศกาลลอยกระทง กองทัพภาคที่ 3
ได้บูรณาการร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาตลาดริมน้ำ (ไนท์บาร์ซาร์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมใจพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกันจัดเก็บขยะ วัชพืช ขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ สร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ทั้งนี้ พลตรีประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกันจัดเก็บขยะ พร้อมพบปะให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ มีความพร้อมเพรียง สมัครสมานสามัคคี เป็นอย่างดี ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 278 ครั้ง