ปทุมธานีวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจัดพิธีถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 206 ครั้ง

ปทุมธานีวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจัดพิธีถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่พระอุโบสถวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร และน้ำสรง พร้อมด้วยเครื่องสักการะถวายแด่ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ 6 รอบ 72 ปี
โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และได้รับเกียรติจาก คุณสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฆราวาส พร้อมด้วย พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ผู้มีเกียรติ ศิษยานุศิษย์ และสาธุชน เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ในส่วนของภาคประชาชนมีการตั้งโรงทานจากคณะหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปได้นำอาหาร เครื่องดื่มบริการผู้มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย
โดยพิธีฯ ในภาคเช้า เริ่มต้นในเวลา 10.00 น. ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้แทนฯ อ่านหมายรับสั่งสำนักพระราชวัง จากนั้น คุณสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานฝ่ายฆราวาส เชิญผ้าไตร น้ำสรง และเครื่องสักการะพระราชทานฯ น้อมถวายแด่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ นำโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เจริญชัยมงคลคาถา ต่อด้วยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ผู้แทนฯ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ อนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น ผู้แทนฯ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 300 รูป เป็นสังฆทาน ต่อด้วยคณะเจ้าภาพถวายผ้าป่ามหากุศลกตัญญูบูชาถวายมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ 6 รอบ 72 ปี เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง และอุโบสถวัดสายสุวพรรณ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นสามัคคีบุญ
ส่วนในช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ เชิญผ้าไตร และน้ำสรง พร้อมด้วยเครื่องสักการะถวายแด่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ 6 รอบ 72 ปี จากนั้น เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์
พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ดร. (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) อายุ 72 พรรษา 52 วิทยฐานะ เปรียญธรรม 5 ประโยค นักธรรมเอก ป.บส. พธ.ด. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง, ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.), ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วัดเขียนเขต พระอารามหลวง, อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.), ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, ผู้จัดการใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 1, เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 1 เป็นต้น.

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 206 ครั้ง