คอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง 2 คืนซ้อนเมืองคนดีคนมีน้ำใจใฝ่ธรรมบารมีพระเหลาเทพนิมิตร ไม่มีคน ทะเลาะวิวาท ตีกัน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 667 ครั้ง

คอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง 2 คืนซ้อนเมืองคนดีคนมีน้ำใจใฝ่ธรรมบารมีพระเหลาเทพนิมิตร ไม่มีคน ทะเลาะวิวาท ตีกัน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญได้มีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง 2 คืนซ้อน เป็นงานสืบสานประเพณีบุญกฐิน สามัคคีวัดพระเลาเทพนิมิตรอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยบารมี พระเหลาเทพนิมิตร ไม่มีคนทะเลาะวิวาทและตีกัน จะเห็นได้ว่าเมืองคนดีมีน้ำใจใฝ่ธรรม ตลอดทั้ง
ขอชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อ.พนา ทุกๆฝ่าย ได้บูรณาการ ได้บริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยได้อย่างดีเยี่ยม ไม่มีก่อเหตุทะเลาะวิวาทและตีกันภายในงานและรอบนอกของงาน
โดยการปฏิบัติงานได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัด 2ชั้น
รอบในและรอบนอกรัศมี 1Km ทุกเส้นทางเข้าออกเพื่อตรวจค้นหาอาวุธป้องกันการนำมาก่อเหตุทะเลาะวิวาท และห้ามจำหน่ายสุราในบริเวณงานโดยเด็ดขาด
โดยมี นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอพนา พร้อมด้วย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอพนา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอพนา ที่ 4 ร้อย อส.อ.พนา และกำลังเจ้าหน้าที่ตร.สภ.พนา,กำนันต.พนา,ผญบ.,ผช.ผญบ.ต.พนา,ชุดชรบ.ต.ไม้กลอน,ชุดชรบ.ต.จานลาน อพปร.ทต.พนา,และอส.ตร.ร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยในงานประเพณีบุญกฐิน ณ วัดพระเหลาเทพนิมิตร ผู้สื่อข่าวสังเกตจะเห็นได้ว่าคณะเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละหมู่บ้านอำเภอพนาก็จะมาร่วมกันเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี 2565 อย่างมีความสุขได้บุญได้กุศลอนุโมทนาทุกท่าน
ภาพ/ป.โน๊ต/ข่าว. ประวัตินิธิเตชะยศสกุล รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 667 ครั้ง