ปทุมธานี- เจ้าอาวาส วัดตระพัง สามโคกขอเรียนเชิญศิษย์ยานุศิษย์
ร่วมเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 337 ครั้ง

ปทุมธานี- เจ้าอาวาส วัดตระพัง สามโคกขอเรียนเชิญศิษย์ยานุศิษย์
ร่วมเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดตระพัง
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดตระพังขอเรียนเชิญศิษย์ยานุศิษย์พี่น้องประชาชนร่วมเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๕ และกราบขอพรท้าวเวสสุวรรณโณ
“รุ่นปลดหนี้ทวีทรัพย์ “พร้อมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์อาบน้ำมนต์เพ็ญจันทร์
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบ
พระปลัดจักรกฤษณ์ ขนฺติโก ท่านกำลังดูแลความเรียบร้อย สถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง หลังจากที่ท่านว่างจากภารกิจท่านได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ว่าทางวัดตระพังจะจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ จึงอยากจะขอเรียนเชิญศิษย์ยานุศิษย์พี่น้องประชาชนทั้งใกล้และไกลในจังหวัดปทุมธานีก็ดีจังหวัดใกล้เคียงก็ดีขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงกราบปู่ท้าวเวสสุวรรณโณ “รุ่นปลดหนี้ทวีทรัพย์”และพิธีศักดิ์สิทธิ์อาบน้ำมนต์เพ็ญจันทร์ และขอเชิญกราบไหว้พี่ชาย งานเริ่มวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในวันที่ ๔ พ.ย.๒๕๖๕เริ่มงานวันแรกมีเปิดกองบุญต่างๆ กลางคืนชมลิเกน้องนาย เคียงฟ้า และภาพยนต์เอนกมงคลฟิลม์
วันที่๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เปิดกองบุญ กลางคืนชมลิเกเทพบุตรสุดที่รัก และภาพยนต์เอนกมงคลฟิลม์
วันที่ ๖ พ.ย ๓๕๖๕ เปิดกองบุญ กลางคืนชมลิเกพรพรรณ พรทวี และภาพยนต์เอนกมงคลฟิลม์
วันที่ ๗ พ.ย.๒๕๖๕ เปิดกองบุญ กลางคืนชมลิเกน้องวาวกังวาน และภาพยนต์เอนกมงคลฟิลม์และวันที่ ๘ พ.ย ๒๕๖๕ (วันลอยกระทง) เปิดกองบุญ กลางคืนชมลิเกทองหยอดลูกอยุธยา และภาพยนต์เอนกมงคลฟิลม์ และเวลา ๒๒.๐๐ น.พิธีอาบน้ำมนต์เพ็ญจันทร์ พร้อมถวายผ้าป่าและการจองร้านค้า ขณะนี้ได้เปิดให้พี่น้องประชาชนได้มาจองที่ขายของในงานสามารถจองได้ที่เพจวัดตระพังหรือติดต่อทางคณะกรรมการวัดได้ทุกวันก่อนวันงานสุดท้ายนี้อยากจะขอเรียนเชิญศิษย์ยานุศิษย์พี่น้องประชาชนทั้งใกล้และไกลขอเริญขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ กราบท้าวเวสสุวรรณโณ”รุ่นปลดหนี้ทวีทรัพย์” และพิธีอาบน้ำมนต์เพ็ญจันทร์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้สถานที่จอดรถมีเพียงพอสำหรับศิษย์ยานุศิษย์พี่น้องประชาชนที่นำรถมาเที่ยวงานวันลอยกระทง และปัจจัยที่ได้จากการทำบุญทั้งหมดจะนำมาบูรณะปฏิสังขรณ์ภายในต่อไป

สหรัฐ แก้วตา หน ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 337 ครั้ง