อยุธยา – กศน.เดชอุดมส่งต่อน้ำใจมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านสมสะอาด ตำบลเมืองเดช จำนวน 15 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจหลังน้ำลด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 258 ครั้ง

อยุธยา – กศน.เดชอุดมส่งต่อน้ำใจมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านสมสะอาด ตำบลเมืองเดช จำนวน 15 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจหลังน้ำลด
เมื่อเวลา 13: 30 น.วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(ศรช.)ตำบลเมืองเดช นายเฉลิมพล อ่อนละออ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางอรรชนา ชินทะวัน ครูผู้ช่วยกศน.ตำบลเมืองเดช และคณะครูกศน.อำเภอเดชอุดม ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชนบ้านสมสะอาด ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ประสบอุทกภัยจากผลกระทบของพายุโนรู จำนวน 15 หลังคาเรือน มีผู้เดือดร้อนกว่า 30คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนหลังน้ำลด โดยนายเฉลิมพลได้กล่าวทักทายและพูดคุย พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในคราวนี้ที่มารับสิ่งของช่วยเหลือด้วย

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 258 ครั้ง