อยุธยา – กศน.อำเภอเดชอุดม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรงทุกประเภท มุ่งหวังบุคลากรและนักศึกษากศน.ห่างไกลยาเสพติดและการใช้อาวุธ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 217 ครั้ง

อยุธยา – กศน.อำเภอเดชอุดม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรงทุกประเภท มุ่งหวังบุคลากรและนักศึกษากศน.ห่างไกลยาเสพติดและการใช้อาวุธ
เมื่อเวลา 09:00 น.วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายเฉลิมพล อ่อนละออ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเดชอุดม นำคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังสร้าง”white zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด”โดยมีนางสาวบุญเลื่อน สายสินธ์ ครูชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะครู บุคลากรและนักศึกษากศน.อำเภอเดชอุดมเข้าร่วมจำนวน 90 คน โดยได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และกล่าวคำปฏิญาณตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท ณ บริเวณหน้าสำนักงาน กศน.อำเภอเดชอุดม
ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดและการใช้อาวุธ โดยมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการเร่งด่วนได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีผลเป็นรูปธรรมดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนของสถานศึกษาให้ดูแลเด็กและเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนอย่างเข้มงวดขึ้น โดยใช้กลไกตามนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาใช้หลักการทำเด็กให้เข้มแข็ง และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปลูกฝังและปราบปรามในการนี้นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่งเคลื่อนการจัดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 217 ครั้ง