อยุธยา – ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย วัดตะโก (หลวงพ่อรวย) ร่วมกับ เหล่ากาชาดลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอบางปะหัน อำเภอนครหลวง และอำเภอท่าเรือ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 233 ครั้ง

อยุธยา – ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย วัดตะโก (หลวงพ่อรวย) ร่วมกับ เหล่ากาชาดลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอบางปะหัน อำเภอนครหลวง และอำเภอท่าเรือ
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 พระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พระครูปลัดจริยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดตะโก รองเจ้าคณะอำเภอภาชี ได้เมตตาลงพื้นที่ร่วมกับ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานแม่บ้านมหาดไทย นางเตือนใจ ตรีบุปผา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทีม พม.พระนครศรีอยุธยา เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบางปะหัน อำเภอนครหลวง และอำเภอท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จำนวน 141 ราย และลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรกลุ่มเปราะบาง จำนวน 9 ราย โดยเป็นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต โดยมี นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ โดยเครื่องอุปโภคบริโภคได้รับการอุปถัมภ์จากคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ โดย วัดตะโก (หลวงพ่อรวย) และจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การลงพื้นที่อำเภอบางปะหัน อำเภอนครหลวง และอำเภอท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก เยาวชน ผู้ป่วยติดเตียง โดย ได้นำถุงยังชีพมามอบให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจำนวน 141 ราย และได้รับความเมตตา จาก พระครูปลัดจริยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดตะโก รองเจ้าคณะอำเภอภาชี ที่ได้เมตตา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อำเภอละ 50 ชุด ทั้ง 3 อำเภอ รวมจำนวน 150 ชุด นับเป็นพลังที่สำคัญที่จะช่วยทำให้พี่น้องประชาชนสามารถพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 233 ครั้ง