เทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมซ้อมป้องกันและจำลองเหตุการณ์กรณีการเผชิญเหตุการกราดยิง (Active Shooter) ที่ ศพด.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ฯ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 279 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมซ้อมป้องกันและจำลองเหตุการณ์กรณีการเผชิญเหตุการกราดยิง (Active Shooter) ที่ ศพด.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ฯ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าแมต โดย นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นายเจริญ สิทธิศร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมซ้อมป้องกันและจำลองเหตุการณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเหมือนกรณีกราดยิงตามข่าว การเผชิญเหตุการกราดยิง (Active Shooter) ที่ ศพด.ป่าแมต

โดยมีเป้าหมายเด็ก ศพด.ป่าแมต และ ศพด.น้ำโค้ง รวมทั้งบุคลากร ครู และนักการภารโรงของ ศพด.ทั้งสองแห่ง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแมต โดยได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรในการเผชิญเหตุการกราดยิง (Active Shooter)

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 279 ครั้ง