เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองแพร่ “เปิดคาราวาน” เส้นทางท่องเที่ยวสุดสวย ฤดูหนาว ตามล่าสายหมอก สัมผัสธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรม ของเมืองแพร่ที่เที่ยวกันได้ทั้งครอบครัว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 240 ครั้ง

เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองแพร่ “เปิดคาราวาน” เส้นทางท่องเที่ยวสุดสวย ฤดูหนาว ตามล่าสายหมอก สัมผัสธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรม ของเมืองแพร่ที่เที่ยวกันได้ทั้งครอบครัว

เมื่อวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมคาราวานเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองแพร่ โดยได้เชิญนักท่องเที่ยวจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางหลายจังหวัดมาท่องเที่ยวแพร่โดยคาราวานยนต์ส่วนตัวในรูปแบบครอบครัวจำนวนกว่า 60 คน รถยนต์ 25 คัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวของจังหวัดแพร่และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โดยนางเสาวลักษณ์ วิสุทธิผล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ได้กล่าวต้อนรับและมอบผ้าพันคอผ้าหม้อห้อมมัดยอมให้แก่นักท่องเที่ยวในคณะ รวมถึงนายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ ได้ร่วมมอบของที่ระลึก และเปิดกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจาก, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ หอการค้าจังหวัดแพร่, yecหอการค้า, ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดแพร่ ,สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ,บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดแพร่,ไอซ์มีเดีย ได้ร่วมกันจัด เพื่อมาท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศจังหวัดแพร่ในช่วงฤดูหนาวและเรื่องราวของวัฒนธรรมซึ่งจะมีการทำกิจกรรม CSR นำสิ่งของไปบริจาคให้กับ” ชาวมลาบลี” ที่บ้านบุญยืน อำเภอร้องกวางอีกด้วยโดยมีโปรแกรมคร่าวๆอาทิเช่น วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 – 07.00 น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านลมโชย อุตรดิตถ์ – 14.00 น. ถึงวัดสูงเม่น ชมคัมภีร์ธรรมใบลานมากที่สุดในโลก และร่วมเวียนธรรม เพื่อความเป็นมงคล- 15.00 น. ถึงวัดพระธาตุเนิ้ง สักการะพระธาตุและชมพิพิธภัณฑ์- 16.00 ถึงวัดจอมสวรรค์

  • 17.00 น.เดินตลาดกองเก่า-วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 – 08.30 น. ถ่ายภาพและปล่อยขบวนสู่เส้นทางลอยฟ้า บริเวณหน้า ททท.แพร่- 11.00 น.ถวายตุง กราบนมัสการองค์พระธาตุช่อแฮ
  • 11.00 น. ถึงถ้ำผานางคอย- 14.30 น. เดินทางถึงหมู่บ้านห้วยฮ่อมชาวมลาบี และมอบสิ่งของเครื่องใช้ – 16.00 น. เดินทางถึงม่อนแม่เติ๊ก วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565- 10.00 น. ออกเดินทางสู่วัดพระธาตุปูแจ ระหว่างทางแวะถ่ายภาพ ณ จุดชมวิว หลังจากสักการะพระธาตุปูแจ
    แล้ว เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 240 ครั้ง