อยุธยา – กศน.อำเภอเดชอุดม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 193 ครั้ง

อยุธยา – กศน.อำเภอเดชอุดม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ที่ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายเฉลิมพล อ่อนละออ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเดชอุดม มอบหมายให้ นางอรรชนา ชินทะวัน ครูผู้ช่วยกศน.อำเภอเดชอุดม พร้อมคณครูและบุคลากร กศน.อำเภอเดชอุดม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธี พร้อมนำศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวคำถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่สำคัญแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี “การเลิกทาส” การป้องกันการตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและจักรวรรดิอังกฤษ การประกาศให้มีการนับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศ การนำระบบจากทางยุโรปมาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ ระบบการใช้ธนบัตรและเหรียญบาท และการใช้ระบบเขตการปกครองใหม่ เช่น มณฑลเทศาภิบาล จังหวัด และอำเภอ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช หรือพระพุทธเจ้าหลวง ซึ่งมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน พระองค์เสด็จสวรรคต เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 11 แรม 4 ค่ำ ปีจอ ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น วันปิยมหาราช

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 193 ครั้ง