ขอเชิญร่วมบุญกฐินสามัคคี ณ วัดเขาไม้แดง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ประธานอุปถัมภ์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 360 ครั้ง

 ขอเชิญร่วมบุญกฐินสามัคคี ณ วัดเขาไม้แดง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 ประธานอุปถัมภ์

คุณสุชาติ ชมกลิ่น(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)
คุณสุทัศ-คุณแอนนา ตั้งเทวาประสิทธิ์
ประธานกฐินสามัคคี
อดีตนายก สิน เดชชีวะ ประธานผ้ากฐิน
กำนันขวัญชัย(เข็ก)เดชชีวะ
รองนายก อบต.นาวิน เดชชีวะ และคณะ
วันอาทิตย์ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๔.๐๐ น.สถาบันพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และช้างแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิอนุรักษ์พิทักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
1.ส.อ.ภัทรกร สว่างจิต(ผู้อำนวยการ สถาบันพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และช้างแห่งชาติ จ.ชลบุรี)
2.นายวงศักดิ์ สุวรรณสิงห์(รองผู้อำนวยการ สถาบันพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และช้างแห่งชาติ จ.ชลบุรี)
3.นายวินัย พ้นภัยพาล(ผู้อำนวยการ สถาบันพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และช้างแห่งชาติ อ.ศรีราชา)
4.น.ส.ศิริพร แซ่เฮง(เลขานุการ สถาบันพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และช้างแห่งชาติ อ.ศรีราชา)
5.นายชูชาติ เชาวะนะ(รองหัวหน้าชุด จ.ชลบุรี มูลนิธิอนุรักษ์พิทักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย)
6.น.ส.เจษฎาพัชร์ จันท่าม่วง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จ.ชลบุรี มูลนิธิอนุรักษ์พิทักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย)
ร่วมงานกฐินสามัคคีและดูแลความสงบเรียบร้อยต่างๆภายในงาน
ส.อ.ภัทรกร สว่างจิต/รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 360 ครั้ง