” เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน “

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 187 ครั้ง

  ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 14.25 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 )

” เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน “

” หัวใจ ดวงที่เคยเป็นของฉัน…วันนี้ มันไดัถูกมอบให้ผู้อื่น ด้วยความภาคภูมิใจ “

” ต่อชีวิต….ต่อลมหายใจ “

ชายชาติทหาร

กับการเป็นผู้ให้ แม้ในวันที่มีเพียงลมหายใจสุดท้าย
หัวใจดวงแรกที่บริจาคผ่านศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
อาสาสมัครทหารพราน
สกล ปัญญา
พลปืนเล็ก กองร้อยทหารพรานที่ 4906 กรมทหารพรานที่ 49
” วีรชนผู้เสียสละ

” พิธีเปิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีประธานพิธี”
ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อเป็นการรำลึกคุณงามความดีของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชาวจังหวัดสงขลา จึงมีแนวคิดในการสร้างอาคาร ” เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ” เพื่อใช้เป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และหอเกียรติยศ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ( Hall of Fame ) จารึกเกียรติประวัติคุณงามความดีและการเสียสละ เพื่อประเทศชาติของท่าน

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 14.25 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( กดหมายเลข 5 )
คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 187 ครั้ง