น่าน จัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ประจำปีงบประมาณ 2566

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 179 ครั้ง

น่าน จัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ลานข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายแพทย์วสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวรายงานต่อ
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
​​ประธานในพิธีเปิดงานการจัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 20 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำที่เน่าเสีย การกำจัดขยะหรือบริเวณที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลต่อสถานที่สาธารณะที่ไม่ได้ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดังนั้นโรงพยาบาลน่านจึงจะดำเนินการร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองน่าน อสม. และโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่ 7 ร. ได้แก่ โรงเรียน โรงงาน โรงธรรม โรงเรือน โรงแรม โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ ซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกลดลงอย่างชัดเจน เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
​จากสถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดน่าน ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565
พบผู้ป่วยในจังหวัดน่านจำนวน 369 ราย อัตราป่วย 77.59 อำเภอเมืองน่านพบผู้ป่วย
22 ราย และในเขตเทศบาลเมืองน่านพบผู้ป่วยจำนวน 5 ราย ทั้งนี้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกครบทั้ง 15 อำเภอ และยังไม่พบรายงานการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน
​ ​

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 179 ครั้ง