อำเภอสูงเม่น จัดการแข่งขันกีฬาอำเภอสูงเม่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ลานกีฬาต้านยาเสพติด “มิตรภาพเหนือการแข่งขัน” ครั้งที่​ 1 ประจำปี​ พ.ศ.​2565 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 317 ครั้ง

อำเภอสูงเม่น จัดการแข่งขันกีฬาอำเภอสูงเม่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ลานกีฬาต้านยาเสพติด “มิตรภาพเหนือการแข่งขัน” ครั้งที่​ 1 ประจำปี​ พ.ศ.​2565 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านหัวดง ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น ร่วมชมการแข่งขันกีฬาอำเภอสูงเม่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ลานกีฬาต้านยาเสพติด “มิตรภาพเหนือการแข่งขัน” ครั้งที่​ 1 ประจำปี​ พ.ศ.​2565 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงานท้องถิ่น/หน่วยงานท้องที่และเป็นการสร้างภูมิต้านทานโรครวมถึงเป็นการสร้างความสุขทางด้านจิตใจตลอดจนถึงให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดของอำเภอสูงเม่น

โดยมีการแข่งขัน เซปักตระกร้อชาย,แชร์บอลหญิง,ฟุตบอลชาย ผู้ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 317 ครั้ง