” รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มีเงินเก็บส่วนตัว ( ก้อนหนึ่ง ) พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อยากใช้เงินส่วนตัวให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอโครงการโดยการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจและทรวงอกแบบครบวงจร ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 3 อาคารศรีเวชวัฒน์ “

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 198 ครั้ง

   ข่าวประชาสัมพันธ์

” รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มีเงินเก็บส่วนตัว ( ก้อนหนึ่ง ) พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อยากใช้เงินส่วนตัวให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอโครงการโดยการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจและทรวงอกแบบครบวงจร ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 3 อาคารศรีเวชวัฒน์ “

ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 14.25 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 )

” เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน “

” หัวใจ ดวงที่เคยเป็นของฉัน…วันนี้ มันไดัถูกมอบให้ผู้อื่น ด้วยความภาคภูมิใจ “

” ต่อชีวิต….ต่อลมหายใจ “

” พิธีเปิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีประธานพิธี”
ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อเป็นการรำลึกคุณงามความดีของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชาวจังหวัดสงขลา จึงมีแนวคิดในการสร้างอาคาร ” เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ” เพื่อใช้เป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และหอเกียรติยศ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ( Hall of Fame ) จารึกเกียรติประวัติคุณงามความดีและการเสียสละ เพื่อประเทศชาติของท่าน

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 14.25 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( กดหมายเลข 5 )
คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 198 ครั้ง