อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการ “ค่ายผู้สูงวัยรักษ์สุขภาพ” เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณค่า สุขภาพดีและมีความสุข

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง


วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ค่ายผู้สูงวัยรักษ์สุขภาพ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ เนเชอรัลปาร์ค รีสอร์ท เดอ วังทอง ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มี นายสนั่น พุ่มพฤษ รองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเนินมะปราง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี สำหรับในการดำเนินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพของตนเองและให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีชีวิตอย่างมีคุณค่า มีสุขภาพดีและมีความสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุและผู้ตรียมความพร้อมก่อนเข้าผู้สูงอายุในเขตอำเภอเนินมะปราง เข้าร่วมจำนวน 100 คน และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรของโรงพยาบาลเนินมะปรางและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินมะปรางมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ


ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยบั้นปลายของชีวิต เป็นวัยที่ต้องพึ่งพาบุตรหลานมีภาวะด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง มีความเสื่อมของร่างกาย ประกอบกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจึงได้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดมาเพื่ออยากเห็นผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ตลอดจนได้รับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเป็นการป้องกันแทนการรักษาและยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเหมาะสมอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ โดยตลอดโครงการทั้ง 2 วัน มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย และนันทนาการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุและผู้ตรียมความพร้อมก่อนเข้าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนต่อไป.ปรีชา นุตจรัส รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

โพสต์ที่คุณต้องอ่าน...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.