วัดป่าไร่หลวงจัดยิ่งใหญ่ อาราธนาพระประธาน ช่อฟ้าเอก ฉัตรมงคล ผ้ากฐิน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 291 ครั้ง

วัดป่าไร่หลวงจัดยิ่งใหญ่ อาราธนาพระประธาน ช่อฟ้าเอก ฉัตรมงคล ผ้ากฐิน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานดำเนินการสร้างวัดป่าไร่หลวง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ได้อาราธนาพระพุทธสุทธิมุนีศรีวนารักษ์ (พระประธาน)นามประทานจากสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นพระประธานวัดป่าไร่หลวง อ,วังชิ้น โดยนำขันดอกไม้ธูปเทียน กล่าวคำอาราธนา พระพุทธสุทธิมุนีศรีวนารักษ์ ออกจากพระอุโบสถ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ขึ้นรถเดินทางไปยังวัดป่าไร่หลวง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ โดยมีพระครูบัณฑิตเจติยานุการ ผช.เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮฯพระมหาบุญสยาม รตนปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าไร่หลวง และคณะศรัทธาร่วมในพิธีอาราธนาด้วย เวลา 15.30 น.คณะศรัทธาวัดป่าไร่หลวง ตั้งขบวนเพื่ออัญเชิญพระพุทธปฏิมา เข้าสู่วัดป่าไร่หลวง ขึ้นสู่อุโบสถยกองค์พระขึ้นแท่นแก้วพระประธาน นมัสการบูชาพระรัตนตรัย ถวายดอกไม้บูชา เวลา 16.00 น. พิธีสมโภชผ้ากฐิน และช่อฟ้าเอก ณ ศาลาปฏิบัติธรรม โดยคุณชลธิชา ดิลกศักวิทูร ประธานถวายผ้ากฐิน เจ้าภาพช่อฟ้าเอก 300,000 บาท

วันที่ 20 ต.ค. 65 พิธีสืบชะตา ยกช่อฟ้าเอก ฉัตรมงคล ถวายผ้ากฐิน เวลา 07.29 น.พิธีสืบชะตา เสร็จแล้วชมการแสดงศิลปะของไทใหญ่ชุมชนแม่สูงเหนือ รำโต รำนก เวลา 10.00 น. พิธียกช่อฟ้าเอก ยกฉัตรมงคล โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณชลธิชา ดิลกศักวิทูร เป็นประธานฆราวาส และคณะ พร้อมกับคณะศรัทธา วัดป่าไร่หลวง

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า “พระพุทธสุทธิมุนีศรีวนารักษ์” พระพุทธรูป พระสิงห์ 3 ขนาดหน้าตัก 38 นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ โดยอาตมาเป็นประธานอุปถัมภ์พัฒนาวัดป่าไร่หลวง ดำเนินการหล่อใน วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563) ณ วัดป่าไร่หลวง พร้อมกับพิธีทอดกฐินสามัคคี และหล่อพระประธานอุโบสถ โดย นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจ.แพร่(ขณะนั้น)เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับเภสัชกรหญิงปิยะนุช เพชรบุตร เป็นประธานมูลนิธินายแพทย์วิชนารถ-เภสัชกรหญิงปียะนุช เพชรบุตร นอกจากนี้ยังมีเจ้าภาพร่วมดังนี้ ผอ.ชีวิน ธีระวิภาค อดีตผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจ.แพร่ คุณไพศักดิ์ คุณอรวรรณ หงษ์ศรีสุวรรณ์ คุณแม่เป็ง เชิดชู

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 291 ครั้ง