อยุธยา – กศน.จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นและร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียรอายุราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 273 ครั้ง

อยุธยา – กศน.จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นและร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียรอายุราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
เมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องทับทิมสยาม โรงแรม สุนีย์ แกรนด์ ทาวเวอร์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี นายเฉลิมพล อ่อนละออ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเดชอุดม เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นและร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียรอายุราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โดยมีนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี นายทัศพล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้บริหาร กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กศน.อำเภอ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 25 อำเภอ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และแขกผู้มีเกียรติ จำนวนกว่า 600 คน เข้าร่วมพิธี
นายเฉลิมพล อ่อนละออ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเดชอุดม กล่าวว่า จากการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งด่วนและนโยบายต่อเนื่อง ที่มอบหมายให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการในหลายภารกิจให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมาย ซึ่งบุคลากรในสังกัด จึงควรได้รับทราบการสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และสามารถนำผลการดำเนินงานไปพัฒนางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 273 ครั้ง