สอบสวนกลาง แนะนำ “HOT” and “RAIN” หลักปฏิบัติเมื่อเจอวัตถุต้องสงสัย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 221 ครั้ง

สอบสวนกลาง แนะนำ “HOT” and “RAIN” หลักปฏิบัติเมื่อเจอวัตถุต้องสงสัย

วันที่ 17 ต.ค. 2565 พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ โฆษกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กล่าวว่า ตามที่ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้มีนโยบายให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัด แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรู้เท่าทันถึงอาชญากรรม เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ นั้น

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ตามนโยบาย “มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน” จึงได้สั่งการให้ทีมงานประชาสัมพันธ์สอบสวนกลาง ดำเนินการตามนโยบาย ดังกล่าว
จึงขอใช้โอกาสนี้ในการแนะนำให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน ถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเจอวัตถุต้องสงสัยในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งคำว่า “วัตถุต้องสงสัย” ในที่นี้ หมายความถึง วัตถุใดก็ตามที่มีเหตุน่าเชื่อได้ว่าอาจมี ระเบิด, ระเบิดแสวงเครื่อง หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ ที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัตถุระเบิดเข้าทำการตรวจสอบ โดยหน่วยงาน Cybersecurity and Infrastructure Security Agency ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในประเทศไทยได้ ดังต่อไปนี้

 1. เมื่อเจอวัตถุต้องสงสัย ให้ตั้งสติ อย่าตื่นตระหนก
 2. ห้ามจับ แกะ หรือเคลื่อนย้ายวัตถุต้องสงสัยดังกล่าว
 3. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทันที
 • หากเป็นสถานที่เอกชนหรือสถานที่ที่มีผู้รับผิดชอบดูแล เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ให้แจ้งข้อมูลให้กับผู้รับผิดชอบของสถานที่นั้น ๆ ก่อน
 • หากสถานที่นั้นไม่มีผู้รับผิดชอบดูแล หรือไม่สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบได้ ให้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่หมายเลข 191 ทันที
 • การแจ้งจะต้องระบุถึงรายละเอียดของวัตถุต้องสงสัย สถานที่ และอธิบายว่าเหตุใดวัตถุดังกล่าวถึงดูน่าสงสัย
 1. ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและเส้นทางการอพยพ ที่เจ้าหน้าที่ หรือผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ดังกล่าว ให้คำแนะนำ
 2. หากรู้สึกว่ากำลังจะได้รับอันตราย และยังไม่ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ให้ตั้งสติและอพยพออกจากพื้นที่ โดยการสร้างระยะห่างและสิ่งกำบังเพื่อป้องกันตนเองหากเกิดการระเบิด
 3. ให้ระมัดระวังเพราะอาจมีภัยคุกคามหรือวัตถุต้องสงสัยอื่นอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
  โดยการพิจารณาเบื้องต้นว่าเป็น “วัตถุต้องสงสัย” หรือไม่นั้น ให้ใช้หลักการ “HOT” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  H – Hidden “ถูกซุกซ่อนอยู่” โดยสิ่งของดังกล่าวถูกวางไว้ในจุดที่มองเห็นได้ยากหรือถูกซุกซ่อนไว้โดยมีเจตนาอำพรางไม่ให้มองเห็น
  O – Obviously Suspicious “น่าสงสัยอย่างชัดเจน” โดยพบสายไฟ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
  ชิ้นส่วนที่คล้ายระเบิด อยู่ที่สิ่งของดังกล่าว
  T – Not Typical “ไม่ปกติ” โดยเป็นสิ่งของที่ปกติไม่ควรอยู่ในสถานที่ดังกล่าว หรืออยู่ในบริเวณที่หากมีการระเบิด จะเป็นอันตรายร้ายแรง
  และหากเชื่อว่าวัตถุดังกล่าวเป็นวัตถุต้องสงสัย ให้ดำเนินการตามหลัก “RAIN” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  R – Recognize “จำแนก” ว่าวัตถุดังกล่าวอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือไม่ โดยดูจากสิ่งบ่งชี้ต่าง ๆ
  A – Avoid “หลีกเลี่ยง” การสัมผัสวัตถุต้องสงสัย และรีบออกจากพื้นที่ดังกล่าวโดยทันที
  I – Isolate “ออกห่าง” จากบริเวณที่พบวัตถุต้องสงสัยในระยะที่ปลอดภัยจากการระเบิด
  N – Notify “แจ้งเหตุ” โดยจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย และสถานที่ที่พบ

สุดท้ายนี้ แม้ว่าเหตุระเบิดในประเทศไทยจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่ถือเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างร้ายแรง พี่น้องประชาชนจึงควรที่จะศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในเมื่อเจอวัตถุต้องสงสัย เพื่อเป็นการสร้างสังคมที่ปลอดภัย และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นวัตถุต้องสงสัย ให้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ดังกล่าวทราบโดยเร็ว หรือโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่ สายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 221 ครั้ง