ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด/…
กองร้อยน้ำหวาน จำนวน 9 กองร้อย ภ.จว.ร้อยเอ็ด รวมใจมอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเชียงขวัญ อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอทุ่งเขาหลวง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 394 ครั้ง

ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด/…
กองร้อยน้ำหวาน จำนวน 9 กองร้อย ภ.จว.ร้อยเอ็ด รวมใจมอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเชียงขวัญ อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอทุ่งเขาหลวง
เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ กองร้อยน้ำหวานจำนวน 9 กองร้อย จากทุกอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดโดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ศิรสัณห์ เยื้อนสงวนชัย รอง ผบก.ภ.รอ.นัดรวมพล ที่หน้า อบต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ดเพื่อความพร้อมเพียงในการเคลื่อนขบวนนำเครื่องอุปโภค-บริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย มีนายวีระศิลป์ ทินราช นายอำเภอเชียงขวัญ พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีผ่องงาม ผกก.สภ.เชียงขวัญ นายประวัติ อารีสนั่น นายก อบต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ
จุดที่ ที่ ๑ บ้านคุยขนวน ม.๘ ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด จุดที่ 2 เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยบ้านบุ่งค้า ม.๓ ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญเวลา จุดที่ 3 เาลา ๑๐.๓๐ น. คณะกองร้อยน้ำหวานลงเรือ ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยบ้านปากนุ่ง ไปยังบ้านคุยจั่น ม.๗ ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จุดที่ ๔.บ้านวังยาว ม.๘ ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด จุดที่ ๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. มอบถุงยังชีพ ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 394 ครั้ง