จังหวัดแพร่ ” ทำพิธีมอบ” กระบือโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ” ที่ อบต.แม่ทราย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 317 ครั้ง

จังหวัดแพร่ ” ทำพิธีมอบ” กระบือโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ” ที่ อบต.แม่ทราย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบกระบือ โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ เพศเมีย จำนวน 30 ตัว

วัตถุประสงค์เพื่อนำกระบือเพศเมีย ไปบริการแก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช. จังหวัดแพร่) ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ ยืม เพื่อการผลิตตามระเบียบของโครงการ ธคก. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาง ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เกษตรกร จำนวน 30 รายๆ ละ 1 ตัว

นายชาตรี บุญมาภิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย กล่าวว่า วันนี้ ได้รับมอบกระบือ จำนวน 30 ตัว (พันธุ์เพศเมีย)จากกรมปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เพื่อมอบให้เกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือตำบลแม่ทราย ยืมเพื่อการผลิต รายละ1 ตัว ทั้งหมดจำนวน 30 คน ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในส่วนพิธีมอบกระบือ ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช ประธานคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.จังหวัดแพร่) เป็นประธานในพิธีมอบดังกล่าวด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 317 ครั้ง